08:11 27/05/2011

Thành Thành Công đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu STB

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Nếu giao dịch thành công, Thành Thành Công sẽ nắm giữ 19.248.879 cổ phiếu, tương đương 2,1% vốn của Sacombank.
Nếu giao dịch thành công, Thành Thành Công sẽ nắm giữ 19.248.879 cổ phiếu, tương đương 2,1% vốn của Sacombank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sản Xuất thương mại Thành Thành Công, tổ chức có liên quan đến ông Đặt Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị STB và bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thành Thành Công – là vợ ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị STB đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 1/6/2011 đến ngày 1/8/2011.

Nếu giao dịch thành công, công ty này sẽ nắm giữ 19.248.879 cổ phiếu, tương đương 2,1% vốn của Sacombank.

Được biết, Thành Thành Công có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán máy móc, vật tư, nguyên liệu cho các ngành sản xuất, bách hóa, lương thực, nông sản, thực phẩm, thực phẩm công nghệ...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011 của STB, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 4.297 tỷ đồng; thu nhập thuần từ lãi đạt 1.319,114 tỷ đồng; lãi (lỗ) thuần từ hoạt động kinh vụ đạt 404,307 tỷ đồng; lãi (lỗ) thuần từ kinh doanh ngoại hối -107,415 tỷ đồng; Lãi (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -34,263 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng 916,225 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 571,417 tỷ đồng, EPS đạt 671 đồng.

Năm 2011, STB đặt mục tiêu với tổng tài sản đạt khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 15.600 tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ đạt 10.740 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước; Tổng huy động từ khách hàng đạt khoảng 120.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 90.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; cổ tức từ 14-20%/vốn cổ phần; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; Kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2,5%.