16:42 24/05/2012

Thanh tra 6 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Quý Hiểu

Từ tháng 5 - 7/2012, Bộ Tài chính sẽ thanh tra, kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu

Nội dung thanh tra và kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc thực hiện đăng ký giá và các yếu tố hình thành giá bán xăng dầu.
Nội dung thanh tra và kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc thực hiện đăng ký giá và các yếu tố hình thành giá bán xăng dầu.
Từ tháng 5 - 7/2012, Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch năm 2012.

Các đơn vị sẽ bị kiểm tra là Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Thương mại Xăng dầu Đường biển, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Bộ Tài chính cho biết, nội dung thanh tra và kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc thực hiện đăng ký giá và các yếu tố hình thành giá bán xăng dầu. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra sẽ xác định tính hợp pháp của việc chi trả thù lao đại lý của các doanh nghiệp đầu mối, nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, cũng như việc chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp…

Dự kiến, thời gian thanh tra là 45 ngày.

Trong năm 2012, Kiểm toán Nhà nước cũng có kế hoạch kiểm toán tại 3 công ty đầu mối là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.HCM và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội.

Vào cuối năm 2011, Bộ Tài chính cũng thành lập các tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam và tại các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Việc thanh tra các đầu mối xăng dầu nói trên được thực hiện theo kiến nghị của Tổ kiểm tra kinh doanh xăng dầu vào tháng 10/2011.