14:03 13/01/2011

Thảo luận văn kiện Đại hội XI: Khẳng định vai trò của doanh nhân

Nguyễn Lê

Một số đại biểu đề nghị cần đánh giá khách quan hơn về hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Các đại biểu thảo luận tại đoàn về các văn kiện Đại hội XI - Ảnh: LQP.
Các đại biểu thảo luận tại đoàn về các văn kiện Đại hội XI - Ảnh: LQP.
Khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân song cần đánh giá khách quan hơn về vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, là ý kiến  của một số đại biểu tại đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương khi thảo luận về văn kiện Đại hội XI.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu, trước đây từ doanh nhân hoàn toàn không có trong các văn kiện Đại hội Đảng. Văn kiện Đại hội XI đã đề cập chính thức và xác định rõ ràng đội ngũ doanh nhân ở vị trí thứ tư trong các giai tầng, sau công nhân, nông dân và trí thức.

“Đây là bước tiến rất quan trọng” ông Lộc nhấn mạnh. Bởi trước đây có nhiều ý kiến là doanh nhân xếp ở đâu và còn băn khoăn nên dùng từ các doanh nhân hay các nhà doanh nghiệp, còn bây giờ đã nói rõ là “đội ngũ doanh nhân”.

Ông Lộc cũng đề nghị nên thống nhất ghi “đội ngũ doanh nhân” trong tất cả các văn kiện của Đảng. Vì hiện tại riêng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn ghi là "đội ngũ các nhà kinh doanh".

“Đội ngũ doanh nhân không phải chỉ là lực lượng kinh tế mà còn là lực lượng chính trị của đất nước, Theo tôi, đề cập đến vai trò của đội ngũ doanh nhân thì không chỉ đề cập đến vai trò của họ trong kinh tế mà còn phải nói đến vai trò trong lĩnh vực chính trị và tham gia vào đời sống chính trị của đất nước của họ”, ông Lộc nói.

Đại biểu Lộc và một số vị đại biểu khác cũng bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung “cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước để doanh nghiệp Nhà nước thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế Nhà nước”.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thời gian qua còn có những đánh giá chưa thực sự khách quan về doanh nghiệp Nhà nước. Vì có những nhiệm vụ, những dự án thì chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mới có thể đảm nhận được, nên “nhiều cái không thể bình đẳng được”.

Hay không chỉ vì một vài doanh nghiệp Nhà nước làm ăn hiệu quả kém mà đưa ra những nhìn nhận thiếu công bằng hoặc có những quyết định làm ảnh hưởng đến hoạt động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.

Có ý kiến cũng băn khoăn khi báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X được trình bày tại phiên khai mạc Đại hội có nêu “Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước còn nhiều hạn chế, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn để thất thoát tài sản Nhà nước; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước còn nhiều yếu kém”.

Theo đại biểu Đinh La Thăng (Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam), vừa rồi bản thân kiểm toán Nhà nước cũng ngỡ ngàng vì những con số quá tốt khi kiểm toán tập đoàn này, trong khi nếu chỉ nghe dư luận thì có nhiều vấn đề.

Từng là vấn đề rất nóng tại diễn đàn Quốc hội qua nhiều kỳ họp, vai trò của kinh tế nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm khi thảo luận văn kiện Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ, các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Theo đó, một số nội dung được nhấn mạnh là phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh đổi mới, cổ phần hoá, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối.

Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế nhà nước. Phát triển mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân, loại hình doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật, báo cáo nêu rõ.

Sau hai buổi thảo luận tại đoàn, chiều nay Đại hội tiến hành thảo luận văn kiện tại hội trường.