15:52 07/11/2018

Thế giới Di động sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3:1

Hà Anh

MWG công bố kế hoạch phát hành gần 108 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3:1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu MWG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu MWG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, MWG công bố kế hoạch phát hành gần 108 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3:1 (3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành mới).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.076 tỷ đồng, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên năm 2017. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 20/11/2018.

Mới đây, MWG cũng đã thông qua phương án mua lại 32.740 cổ phiếu quỹ, mục đích thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc. Giao dịch sẽ được chuyển quyền thông qua VSD, thời gian thực hiện dự kiến tháng 11/2018.

Hiện, giá cổ phiếu MWG tiếp tục hồi phục sau đợt giảm sâu và được giao dịch ở mức 111.400 đồng/cổ phiếu.

Được biết, kết thúc 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của MWG đạt 65.478 tỷ đồng, doanh thu online đạt 8.852 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.187 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 37% doanh thu thuần, 123% doanh thu online và 34% lợi nhuận sau thuế so với 9 tháng năm 2017.