09:32 23/12/2009

Thêm 13 tổ máy phát điện mới

Nguyễn Mạnh

EVN vừa đưa vào vận hành thêm 13 tổ máy phát điện mới với tổng công suất 1.856 MW

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN vừa đưa vào vận hành thêm 13 tổ máy phát điện mới với tổng công suất 1.856 MW.

Đồng thời EVN đã  đóng điện và đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện quan trọng như các đường dây 220kV Quảng Ninh - Hoành Bồ, Quảng Ninh - Cẩm Phả, Cà Mau - Bạc Liêu; lưới điện đồng bộ các nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ, Buôn Kuốp, Plêi Krông, Sê San 4...

EVN cũng hoàn thành kế hoạch tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp đến hộ dân tại hơn 2.900 xã.