09:14 15/08/2007

Thêm 2 trường hợp vi phạm trong giao dịch chứng khoán

H.Vũ

Ngày 14/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công bố thêm 2 trường hợp vi phạm trong giao dịch chứng khoán

Ngày 14/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công bố thêm 2 trường hợp vi phạm trong giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: trong phiên ngày 10/8, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam bằng tài khoản tự doanh đã đồng thời vừa đặt lệnh mua vừa đặt lệnh bán cổ phiếu SHC, vi phạm Mục 22.2, Điều 22, Quy chế Giao dịch Chứng khoán. Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã nhắc nhở và yêu cầu Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam giải trình về trường hợp vi phạm này.

Tiếp đó là vi phạm của bà Đặng Thị Xuân Hương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex đã giao dịch cổ phiếu PJT trên Sở Giao dịch Chứng khoán mà không công bố thông tin.

Ngày 13/08, Sở Giao dịch Chứng khoán ra văn bản yêu cầu bà Hương giải trình và đã nhận được bản giải trình xin nhận khuyết điểm, cam kết không tái phạm của bà Hương.