20:56 13/11/2007

Thêm 3 trường hợp vi phạm quy định về chứng khoán

Đăng Long

Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp

Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp.

Ngày 13/11, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký Quyết định số 40/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood).

Danafood đã thừa nhận hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng không có đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo tính chất và mức độ vi phạm, Danafood bị phạt tiền 20.000.000 đồng.

Trường hợp Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTSC), được báo chí đề cập cuối tuần qua (công bố thông tin về báo cáo tài chính có chứa đựng những thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm cho công chúng đầu tư), cũng bị phạt tiền 30.000.000 đồng.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán có Quyết định số 42/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Công ty này đã thừa nhận hành vi vi phạm phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên chủ chốt vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành; tương ứng với mức phạt 50.000.000 đồng.