06:16 13/06/2007

Thêm 4 văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài

H.Vũ

Ba công ty quản lý quỹ nước ngoài đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Ba công ty quản lý quỹ nước ngoài đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Cụ thể, theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán ngày 11/6, Công ty Vietnam Asset Management Co., Ltd (nơi đăng ký thành lập: British Virgin Islands) đăng ký đặt Văn phòng đại diện tại Tp.HCM do ông Nguyễn Xuân Minh làm Trưởng đại diện.

Công ty Vietnam Holding Asset Management Co., Ltd (nơi đăng ký thành lập: British Virgin Islands) đăng ký hoạt động hai văn phòng đại diện, một tại Tp.HCM do bà Nguyễn Thị Tường Vi là Trưởng đại diện và một tại Tp.Hà Nội do ông Nguyễn Quang Đức là Trưởng đại diện.

Công ty Woori Investment & Securities Co.,Ltd (nơi đăng ký thành lập: Hàn Quốc) đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Tp.HCM ông Kwon Day Young làm Trưởng đại diện.