09:36 30/07/2007

Thêm 45 sản phẩm nước tương "đen" bị thu hồi

Đình Nam

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu thu hồi và tiêu hủy thêm 45 sản phẩm nước tương được phát hiện có hàm lượng 3-MCPD cao

Ngày 27/7, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu các sở y tế thu hồi và tiêu hủy thêm 45 sản phẩm nước tương được phát hiện có hàm lượng 3- MCPD cao.

Đó là các sản phẩm nước tương Sao Nam (lô sản xuất ngày 27/5/2007), Thanh Đạm, nước nêm gia vị hiệu Lá Bồ Đề, xì dầu của cơ sở Kim Trang, xì dầu của cơ sở Thượng Hải, nước tương Gà Trống Vàng của Công ty Trung Thành, Búp Sen của cơ sở Minh Duy, nước chấm của cơ sở Phúc Hải, nước tương hiệu Chim én, tàu vị yểu Thịnh Phát, tàu vị yểu Dinh, nước tương đậu nành hiệu Dinh Cơ, tàu vị yểu Con Nai Hà Thành…