10:07 11/03/2009

Thêm đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay

Thu Thủy

Ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định nhằm bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay

Quyết định mới này bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay là công ty tài chính (trừ công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ) - Ảnh: Việt Tuấn.
Quyết định mới này bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay là công ty tài chính (trừ công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ) - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 333/QĐ-TTg nhằm bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay.

Theo đó, ngoài các đối tượng theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009, Quyết định mới này bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay là công ty tài chính (trừ công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ) thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%.

Bên cạnh đó, Quyết định có hiệu lực ngày 10/3 này cũng nêu rõ các khoản vay ngân hàng ngắn hạn bằng VND thuộc ngành công nghiệp khai thác mỏ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Được biết, tại Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh, đối tượng thực hiện chỉ có các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân trung ương, còn các công ty tài chính không thuộc đối tượng được thực hiện Quyết định trên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 6/3, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 113.708 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 89.430 tỷ đồng, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 22.607 tỷ đồng, nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 1.669 tỷ đồng.