17:13 12/04/2019

Thêm hai cá nhân và hai công ty bị phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Đào Vũ

Tổng số tiền mà các cá nhân và doanh nghiệp bị xử phạt là 125 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hai cá nhân và hai doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 125 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần COMA 18 (mã chứng khoán CIG) bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên, báo cáo tài chính quý và ý kiến ngoại trừ báo cáo tài chính soát xét bán niên.

Công ty TNHH Đại Hiệp bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn với cơ quan chức năng khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 22/11/2017, Công ty TNHH Đại Hiệp đã bán 1,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (mã chứng khoán GSM), dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 4.156.220 cổ phiếu xuống 2.856.220 cổ phiếu, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ 14,55% xuống 10%. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Ngoài ra, Ủy ban còn xử phạt ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (mã chứng khoán NSH) số tiền 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là do vị này đăng ký bán 1.800.000 cổ phiếu NSH từ ngày 19/7/2018 đến ngày 17/08/2018, tuy nhiên ông Nguyễn Minh Kế đã bán 1.800.000 cổ phiếu NSH từ ngày 14/08/2018 đến ngày 29/08/2018.

Một cá nhân khác cũng bị xử phạt là ông Nguyễn Viết Tượng. Ông Tượng bị xử phạt 12,5 triệu đồng với hành vi báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 23/07/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được văn bản đăng ký giao dịch của ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk (mã chứng khoán DRI) về việc mua 100.000 cổ phiếu DRI, thời gian được thực hiện giao dịch là từ ngày 26/07/2018 đến ngày 24/08/2018. Tuy nhiên, ông Nguyễn Viết Tượng đã mua 30.000 cổ phiếu DRI vào ngày 25/07/2018.