16:55 17/04/2013

Thêm nhiều cổ phiếu vào diện cảnh báo

Hà Anh

HOSE và HNX thông báo đưa một loạt cổ phiếu niêm yết như HLG, CTA, PVA, S96, NSN... vào diện bị cảnh báo.

Diễn biến giá cổ phiếu HLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa một loạt cổ phiếu niêm yết như HLG, CTA, PVA, S96, NSN... vào diện bị cảnh báo do hoạt động kinh doanh của các công ty trên báo cáo tài chính năm 2012 bị âm.

Theo đó, HOSE đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/4/2013 do báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 281.378.406 đồng thành lỗ 29 tỷ đồng.

Đồng thời, HNX đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA) vào diện bị cảnh báo từ ngày 17/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của CTA bị âm 6,065 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An (mã PVA) vào diện bị cảnh báo từ ngày 17/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 là số âm 144,868 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 16/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011 âm 46,898 tỷ đồng, năm 2012 âm 5,15 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 (mã NSN-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 16/4/2013 do lợi nhuận sau thuế  trên báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011 âm 2,896 tỷ đồng, năm 2012 âm 9,965 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 16/4/2013 do lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 âm 6,62 tỷ đồng.