10:40 12/10/2013

Thêm tiền cho Petro Vietnam đầu tư dự án trên biển đảo

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà năm 2012

Trụ sở Petro Vietnam tại Hà Nội.<br>
Trụ sở Petro Vietnam tại Hà Nội.<br>
Sau nhiều trình bày khá rắc rối của cả Bộ Tài chính và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với đề xuất của Chính phủ về số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu, khí nộp tập trung về Petro Vietnam năm 2012, tại phiên họp sáng 12/10.

Theo tờ trình của Chính phủ, số tiền này của năm 2012 khoảng 12.930 tỷ đồng. Trong đó đã bố trí 3.500 tỷ đầu tư cho các dự án trọng điểm dầu khí, đã thu 5.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Số còn lại chưa xử lý năm 2012 là 4.430 tỷ đồng. Chính phủ kiến nghị thu trực tiếp vào ngân sách nhà nước 50%, đầu tư trở lại cho Petro Vietnam 50% bằng phương pháp ghi thu - ghi chi để Tập đoàn thực hiện một số dự án, công trình trên biển đảo được Thủ tướng giao.

Lãnh đạo Petro Vietnam cho rằng, số tiền này vẫn quá ít ỏi để thực hiện nhiệm vụ được giao, còn lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội, toàn bộ lãi được chia của nước chủ nhà phải nộp ngân sách, còn đầu tư lại phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, đa số ý kiến của thường trực Ủy ban nhất trí với phương án Chính phủ trình. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc bố trí để lại cho Petro Vietnam ít nhất 50% lợi nhuận từ phần được chia cho nước chủ nhà.

Ý kiến khác đề nghị cần thu toàn bộ số tiền chưa xử lý vào ngân sách nhà nước, vì cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội là năm 2012 chi đầu tư trở lại cho Petro Vietnam là 3.500 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tỏ ra phiền lòng vì việc xử lý số tiền lãi lẽ ra là của Chính phủ nhưng cứ phải mang ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn đi bàn lại.

Chủ tịch Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về phương án của 2012, còn từ 2013 ông yêu cầu sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Bộ Tài chính xây dựng nghị định để quy định cụ thể về nội dung này.