09:11 15/07/2021

Thép Thủ Đức báo lãi kỷ lục, tăng 3 lần trong quý 2/2021

Thu Minh

Đà tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của Thép Thủ Đức do sản lượng tiêu thụ thép tăng, giá bán bình quân quý 2 tăng so với cùng kỳ năm trước...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty CP Thép Thủ Đức (mã chứng khoán - TDS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 655 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 38,7 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với quý 2/2020.

Trong kỳ, TDS có hơn 1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong khi đó chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng giảm so với cùng kỳ nhờ đó kết quả TDS lãi sau thuế 34 tỷ đồng cao gấp 3,4 lần cùng kỳ.

Lý giải đà tăng trưởng của doanh thu, theo TDS do sản lượng tiêu thụ thép tăng, giá bán bình quân quý 2 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trên đà tăng trưởng của quý 1, những tháng đầu quý 2 thị trường thép vẫn tiếp tục sôi động, sản lượng tiêu thụ thép tăng hơn cùng kỳ năm trước gần 3.000 tấn, gía bán bình quân sau khi trừ chiết khấu cũng tăng 1,5 lần đem về khoản lợi nhuận gộp hơn cùng kỳ 23 tỷ đồng.

Cùng với việc hoàn nhập quỹ lương dự phòng, tiết kiệm chi phí bán hàng, tăng doanh thu tài chính góp phần đưa lợi nhuận của công ty tăng cao so với cùng kỳ 2020.

Thép Thủ Đức báo lãi kỷ lục, tăng 3 lần trong quý 2/2021 - Ảnh 1

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, TDS đạt 1.256 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng tăng cao gấp gần 3 lần nửa đầu năm 2021. Năm 2021 Thép Thủ Đức VnSteel đặt mục tiêu đạt 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc sáu tháng đầu năm 2021, công ty đã hoàn thành vượt 194% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng cộng tài sản của Thép Thủ Đức tính đến cuối tháng 6 là 582,5 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho 383 tỷ đồng, tăng 251%, chiếm 65% tổng cộng tài sản. Hàng tồn kho tăng dẫn đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 143 tỷ đồng. Nợ phải trả của Thép Thủ Đức 283 tỷ đồng, tăng 126%, trong kỳ TDS phát sinh vay nợ tài chính ngắn hạn 74 tỷ đồng trong khi khoản này đầu năm không có.