16:00 14/07/2021

Nhờ đâu Thép Nam Kim báo lãi 6 tháng kỷ lục?

An Nhiên -

2021 có thể xem là năm huy hoàng của công ty ngành thép, trong đó có Thép Nam Kim...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty CP Thép Nam Kim vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với mức tăng trưởng kỷ lục. Theo đó, trong quý 2/2021, NKG ghi nhận doanh thu thuần bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 7.009,9 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 976,6 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 3 và 98 lần so với quý 2/2021. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế quý 2/2021 là 847,5 tỷ đồng, tăng 48 lần so  với  quý  2/2020.

Nhờ đâu Thép Nam Kim báo lãi 6 tháng kỷ lục? - Ảnh 1

Theo thuyết minh của doanh nghiệp, doanh thu tăng do công ty đẩy mạnh các kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu, lợi nhuận tăng trong kỳ do sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất giảm dẫn tới biên lợi nhuận gộp tăng và lợi nhuận ròng tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 11.862,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nội địa 5.081 tỷ, tăng hơn 2 lần so với năm trước, doanh thu xuất khẩu 6.796 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.166,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,5 lần và 20 lần so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 194,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm vẫn âm 436,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 561,4 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm 221,2 tỷ đồng. Để bù đắp cho thâm hụt dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 1.260,1 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay và bán cổ phiếu quỹ trong kỳ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của NKG đạt 14.080,5 tỷ đồng, tăng 81,4% so với đầu năm. Tồn kho tăng 151,3% tương ứng tăng thêm 3.587,3 tỷ đồng lên 5.958,4 tỷ đồng và chiếm 42,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 118,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.697,4 tỷ đồng lên 3.134,9 tỷ đồng và chiếm 22,3% tổng tài sản.

6 tháng đầu năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của  NKG  đạt 4.028,8 tỷ đồng, tăng 34,2% so với đầu năm và chiếm 28,6% tổng nguồn vốn.

Nhờ đâu Thép Nam Kim báo lãi 6 tháng kỷ lục? - Ảnh 2

Trước đó, VnDirect dự phóng doanh thu của NKG năm 2021 sẽ tăng 67,8% so  với cùng kỳ lên 19.395 tỷ đồng, nhờ sản lượng tiêu thụ thép tăng 27,8% so với cùng kỳ và bình quân giá bán thép tăng 27,0%. Biên lợi  nhuận gộp năm 2021 sẽ tăng lên mức 13,6% từ mức chỉ 7,5% của năm 2020, phản ánh việc tích trữ hàng tồn kho nguyên vật liệu đầu vào thấp hơn tại thời điểm đầu năm và công ty đã quản lý chi phí tốt hơn sau tái cơ cấu.

Kết quả là lợi nhuận ròng của NKG sẽ tăng 381,4% so  với cùng kỳ lên mức 1.420 tỷ đồng trong năm 2021. Trong năm 2022, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ đạt mức lợi nhuận ròng 850 tỷ đồng giảm  40,1% so với  cùng kỳ. 

Trên sàn giao dịch, cổ phiếu NKG đang  được  mua  bán  xung  quanh  mức  giá  32.000 đồngg/cổ  phiếu, tăng  2% so  với  phiên  giao  dịch  hôm  13/7.