15:13 02/10/2019

Thị phần môi giới HNX quý 3/2019: Bất ngờ với TVSI và VPS

Quỳnh Nguyễn

Quý 3/2019, SSI, TVSI, VPS và VCBS là 4 đơn vị dẫn đầu thị phần môi giới lần lượt ở thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, UPCoM, chứng khoán phái sinh và trái phiếu chính phủ

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất chiếm 60% thị phần
10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất chiếm 60% thị phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có công bố về thị phần môi giới cổ phiếu – trái phiếu và phái sinh của các công ty chứng khoán trên HNX trong quý 3/2019. 

Trong đó, đối với thị trường cổ phiếu niêm yết, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 60% thị phần. Dẫn đầu là Chứng khoán SSI (10,37%); Chứng khoán VNDirect (8,17%); Chứng khoán HSC (6,74%); Chứng khoán VPS (6,33%). 

HNX CP

Nguồn: Số liệu HNX

Đối với thị trường cổ phiếu UPCoM, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất chiếm gần 70% thị phần. Dẫn đầu là Chứng khoán Tân Việt (10,57%); Chứng khoán SSI (9,82%); Chứng khoán VNDirect (9,27%); Chứng khoán HSC (8,99%); Chứng khoán VPS (8,28%). 

Ở thị trường chứng khoán phái sinh, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất chiếm áp đảo đến 98,33% thị phần, trong đó VPS dẫn đầu, chiếm thị phần đến 55,92%. Vị trí thứ 2 và 3 dành cho VnDirect với thị phần 12,14% và 10,28%. 

HNX pS

Nguồn: Số liệu HNX

Đối với thị trường trái phiếu chính phủ, nhóm 4 công ty chứng khoán gồm VCBS, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chứng khoán HSC và Chứng khoán Bản Việt dẫn đầu thị trường với thị phần trên 10%/mỗi công ty.

Năm ngoái, Chứng khoán SSI là đơn vị dẫn đầu thị phần môi giới ở cả 2 hạng mục môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết và cổ phiếu thị trường UPCoM với thị phần lần lượt 11,89% và 11,09%; Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dẫn đầu thị phần môi giới trái phiếu chính phủ.