21:23 04/11/2020

Thiếu vắng đơn hàng, lợi nhuận Vinatex "bốc hơi" hàng trăm tỷ

Bạch Huệ

Lợi nhuận công ty mẹ Vinatex sụt giảm sâu do dịch Covid-19

Vinatex bị sụt giảm lợi nhuận sâu vì thiếu vắng đơn hàng
Vinatex bị sụt giảm lợi nhuận sâu vì thiếu vắng đơn hàng

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã VGT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Theo đó, doanh thu thuần đạt 3.307 tỷ đồng, giảm 20%; Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Vinatex sụt giảm sâu tới 42% đạt 68 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vinatex đạt doanh thu 9.431 tỷ và lợi nhuận sau thuế 409 tỷ, giảm lần lượt 24% và 23% so với cùng kỷ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chỉ còn 202 tỷ, giảm 41%. 

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của VGT ghi nhận gần 17.676 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 9.791 tỷ đồng giảm 18% so với đầu năm. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt ở mức 3.233 tỷ và 3.832 tỷ đồng. 

Theo Vinatex, nguyên nhân khiến tập đoàn sụt giảm lợi nhuận mạnh là do dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu khiến sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó có ngành dệt may nói chung và Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói riêng. Dưới tác động tiêu cực của dịch bệnh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và hầu hết các đơn vị thành viên trong tập đoàn đều sụt giảm dẫn đến kết quả chung của toàn tập đoàn trong quý 3 thấp.

Với kết quả kinh doanh sụt giảm, cổ phiếu VGT phiên 4/11 đã giảm 2,3% xuống còn 8.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt hơn 4.300 tỷ đồng.

Năm 2020 Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.640 tỷ đồng, giảm 27% so với mức thực hiện năm 2019. Tương tự lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến giảm 50% về mức 381,6 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Vinatex nhận định tình hình thị trường suy giảm sâu, bất định và khó lường, khó dự đoán. Tập đoàn này đặt mục tiêu vào giữa nhiệm kỳ sẽ đạt mốc kết quả sản xuất kinh doanh bằng năm 2019, để từ đó có đà tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông tháng 8/2020, Ban lãnh đạo Vinatex cho biết do ảnh hưởng của yếu tố khách quan, cụ thể là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung căng thẳng kéo dài khiến kết quả của các doanh nghiệp sợi sụt giảm.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Vinatex cho biết đơn hàng cho quý 4 hầu như chưa có. Đây là thách thức vô cùng lớn cho kế hoạch kinh doanh của tập đoàn này.