09:22 01/04/2008

Thoả thuận “bầu trời mở” giữa Mỹ và EU có hiệu lực

Hoài Hương

Thoả thuận “bầu trời mở” giữ Mỹ và EU đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30/3, mở ra những cơ hội mới cho ngành vận tải hàng không xuyên Đại Tây Dương

Thoả thuận “bầu trời mở” giữ Mỹ và EU đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30/3, mở ra những cơ hội mới cho ngành vận tải hàng không xuyên Đại Tây Dương.

Thoả thuận này chấm dứt những hạn chế, theo đó các hãng hàng không có thể thực hiện các chuyến bay giữa Mỹ và EU và sẽ dẫn đến khả năng tăng mạnh số hãng hàng không thực hiện chuyến bay trên những tuyến đường này.

Theo các chuyên gia, vấn đề then chốt trong thoả thuận hàng không mới giữa Mỹ và EU là bất cứ hãng hàng không châu Âu nào cũng có thể thực hiện chuyến bay đến Mỹ từ bất cứ sân bay nào ở châu Âu, chứ không chỉ từ sân bay ở nước họ.

Ngoài ra, một thay đổi mới trong thoả thuận này là các hãng hàng không Mỹ giờ đây có thể mua tới 49% cổ phần trong các hãng hàng không châu Âu đối thủ của họ. Ngược lại, các hãng hàng không châu Âu chỉ có thể mua 25% cổ phần trong các hãng hàng không Mỹ.