Học sinh, sinh viên được vay tối đa 1,5 triệu đồng/tháng

Mức vay 1,5 triệu đồng/tháng áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 15/6 tới...

Trung bình hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với khoảng 2,2 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần vay vốn cho con em học tập.

Song Hà

01/06/2017 08:38

Từ ngày 15/6/2017, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/tháng/người lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Theo Quyết định 751 vừa được Thủ tướng ký ban hành, mức cho vay tối đa là 1,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 9/1/2016 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 250.000 đồng/tháng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định.

Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu  hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có khoảng 22,5 triệu học sinh, sinh viên, trong đó gần 7,8 triệu học sinh tiểu học; 5 triệu học sinh trung học cơ sở; 2,4 triệu học sinh trung học phổ thông; 315.000 học sinh trung học chuyên nghiệp; 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng...

Trung bình hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với khoảng 2,2 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần vay vốn cho con em học tập.