06:04 17/04/2021

Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phúc Minh

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) cùng các vị trong Ban Thường trực chủ trì hội nghị. Ảnh - Quang Vinh.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) cùng các vị trong Ban Thường trực chủ trì hội nghị. Ảnh - Quang Vinh.

Ngày 16/4, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong số 205 người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu: nữ 46/205 người (tỷ lệ 22,43%); dân tộc thiểu số 20/205 người (tỷ lệ 9,7%); ngoài Đảng 4/205 người (tỷ lệ 1,9%); tái cử 100/205 (tỷ lệ 48,78%); trẻ tuổi 5/205 (tỷ lệ 2,43%); giáo sư, phó giáo sư 16/205 người (tỷ lệ 7,8%); tiến sĩ 63/205 người (tỷ lệ 30,7%); thạc sĩ 94/205 người (tỷ lệ 45,85%); đại học và tương đương 32/205 người (tỷ lệ 15,6%).

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong số 205 đại biểu được phân bổ ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, các cơ quan Đảng là 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước là 3 đại biểu.

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương) 130 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) là 15 đại biểu.

Lực lượng vũ trang 14 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao 1 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 29 đại biểu.

Với danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Cũng theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ngày 22/5/2021).