11:51 08/04/2009

Thông tin công ty niêm yết vẫn vừa thiếu vừa yếu

Duy Cường

Không ít doanh nghiệp niêm yết còn chưa có website, hoặc có nhưng thông tin công bố trên đó còn sơ sài

Vấn đề công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong hội nghị công ty niêm yết.
Vấn đề công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong hội nghị công ty niêm yết.
Không ít doanh nghiệp niêm yết còn chưa có website, hoặc có nhưng thông tin công bố trên đó còn sơ sài.

Thực trạng này đã được phản ánh tại hội nghị các công ty niêm yết, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợpcùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Trung tâm Giao dịch Chứngkhoán Hà Nội (HASTC) tổ chức ngày 8/4 tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tháng 3 thành công - sau chuỗi ngày giảm điểm mạnh liên tiếp trước đó. Hội nghị các công ty niêm yết tại Tp.HCM sẽ diễn ra 2 ngày sau đó, tức ngày 10/4 tới.

Đánh giá về hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết trong thời gian qua, ông Nguyễn Thế Thọ, Trưởng ban Quản lý phát hành (Ủy ban Chứng khoán) cho biết, tính đến ngày 31/3/2009, 176/177 công ty đang niêm yết tại HOSE đã xây dựng website, nhưng chỉ có 135/177(chiếm 76,27%) công ty cập nhật đầy đủ các thông tin đã công bố thôngtin cho HOSE.

Trong khi đó, trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có 95,8%công ty niêm yết xây dựng website công bố thông tin. Tuy nhiên, nhiềuwebsite của các công ty niêm yết còn sơ sài và chưa cập nhật đầy đủthông tin...

Tình trạng này tạo rào cản đối với khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển Thị trường (Ủy ban Chứng khoán)cho biết, trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra là tất cả các công tyniêm yết bắt buộc phải có website, trong đó phải có mục “Quan hệ cổđông” với thông tin đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu này cũng sẽ đi cùng vớicác chế tài xử lý liên quan.

Cũng theo Ủy ban Chứng khoán, chất lượng các báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp niêm yết còn một số vấn đề, đó là sự khác biệt lớn giữa báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán. Thuyết minh báo cáo tài chính quý còn thiếu sự minh bạch hoặc sơ sài.

Về tình hình thực hiện quản trị công ty, tình trạng xung đột lợi ích giữa các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc vẫn là vấn đề đáng quan tâm khi có tới 78 công ty đang niêm yết có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc.

Số công ty có trên 1/3 số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập không tham gia hoạt động điều hành là 107/177.

Ông Nguyễn Sơn cho biết, trong dự thảo thông tư thay thế Thông tư 38/2007/TT-BTC, các doanh nghiệp niêm yết chỉ lập báo cáo tài chính đầy đủ và có ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với các báo cáo tài chính 6 tháng và năm tài chính chứ không lập báo cáo tài chính tóm tắt, nhằm tránh tình trạng hiểu nhầm, hay không minh bạch trong báo cáo tài chính.