20:46 16/09/2019

Thủ tướng bổ nhiệm hai Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội

Hà Vũ

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và một số nhân sự khác

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình và Phùng Sĩ Tấn
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình và Phùng Sĩ Tấn

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và một số nhân sự khác.

Cụ thể, Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Người thứ hai được bổ nhiệm vào chức vụ này là Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2.

Thủ tướng cũng vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định nhân sự tiếp theo từ Thủ tướng là bổ nhiệm lại 2 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gồm ông Nguyễn Sỹ Hiệp và ông Nguyễn Xuân Thành.