09:19 11/04/2017

Thủ tướng chấp thuận cho xây sân golf 36 lỗ tại Hà Nam

Bảo Anh

Dự án sân golf Kim Bảng 36 lỗ tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với diện tích hơn 198 ha

Dự kiến đến năm 2020, toàn quốc sẽ có gần 100 sân golf, được quy 
hoạch chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa 
sử dụng, không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng…
Dự kiến đến năm 2020, toàn quốc sẽ có gần 100 sân golf, được quy hoạch chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng, không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Kim Bảng 36 lỗ tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với diện tích hơn 198 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam thực hiện thủ tục bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; chỉ đạo và giám sát nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh, đất đai, môi trường và cam kết của nhà đầu tư.

Cũng trong quyết định liên quan, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm quy mô sân golf GS Củ Chi từ 36 lỗ có quy mô 200 ha xuống còn 18 lỗ, rộng 90 ha.

Đối với phần diện tích 110 ha do giảm quy mô sân golf GS Củ Chi, UBND Tp.HCM quyết định việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng giao UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của các Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính để xem xét, quyết định việc sử dụng phần diện tích này theo đúng quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Câu lạc bộ sân golf The Lotus Cam Ranh tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa với quy mô  là 90 ha, trong đó hạng mục chính là sân golf 27 lỗ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cả nước hiện có trên 60 sân golf, trải đều trên gần 30 tỉnh thành cả nước. Dự kiến đến năm 2020, toàn quốc sẽ có gần 100 sân golf, được quy hoạch chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng, không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…