19:13 25/07/2016

Thủ tướng đề nghị giữ nguyên mô hình Chính phủ hiện tại

Nguyễn Lê

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 vẫn phù hợp

Thủ tuớng Nguyễn Xuân Phúc.<br>
Thủ tuớng Nguyễn Xuân Phúc.<br>
Chiều 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội xem xét cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Giữ nguyên tổ chức

Ông khái quát, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 vừa qua được thực hiện theo đúng nghị quyết của Trung ương Đảng khoá 11, theo cơ chế quản lý bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện.

Theo Thủ tướng, chức năng, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được rà soát theo pháp luật, giảm tối đa sự chồng chéo. Cơ cấu tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ được xem xét chặt chẽ.

Thủ tướng đã ban hành các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các tổng cục, chú trọng phân công trách nhiệm của từng bộ mục tiêu hướng đến là xây dựng Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ trình bày: nguyên tắc đề ra là bảo đảm phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, thống nhất nguyên tắc một việc chỉ giao một bộ, một cơ quan phụ trách, khắc phục việc chồng chéo, trùng lắp cũng như bỏ trống trách nhiệm.

Thủ tướng đánh giá, thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 vẫn phù hợp. Hội nghị Trung ương 7 khoá 11 cũng đã có nghị quyết về vấn đề này, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng sau đó thống nhất chỉ đạo, trước mắt giữ tổ chức Chính phủ ổn định như hiện nay.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên tổ chức của Chính phủ trong khoá 14 như mô hình hiện nay, với 22 bộ và cơ quan ngang bộ.

18 bộ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. 

4 cơ quan ngang bộ gồm: Uỷ ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

“Bộ máy một số bộ quá lớn”

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày thống nhất nhận định, cơ cấu tổ chức Chính phủ đã được thực hiện ổn định từ nhiệm kỳ Quốc hội 12 đến nay. Chính phủ đã thực hiện việc điều hành vĩ mô hiệu quả, cơ bản phù hợp với bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng, trong nhiều công việc, Chính phủ vẫn chưa phân công rõ về trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan nên khi xảy ra hậu quả xấu, khó xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính. Mô hình tổ chức các cơ quan bên trong các bộ chưa thống nhất.

Việc tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực cũng khiến cơ cấu bộ máy một số bộ quá lớn, việc cải cách hành chính, tinh giản biên chế thực hiện chưa hiệu quả.

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định dẫn các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015, chủ trương của Trung ương Đảng yêu cầu giữ cơ bản ổn định cơ cấu tổ chức Chính phủ với mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trước mắt giữ ổn định tổ chức như hiện nay để Chính phủ tiếp tục thực hiện bao quát hoạt động quản lý trên các lĩnh vực.

Từ đó, cơ quan thẩm tra nhất trí với đề xuất giữ cơ cấu Chính phủ như nhiệm kỳ vừa qua. Sự chồng chéo, những hạn chế, tồn tại sẽ được khắc phục qua việc sửa đổi một số nghị định của Chính phủ.