07:07 23/05/2019

Thủ tướng đốc thúc loạt bộ ngành gỡ vướng các quy định bất cập

Nguyên Hà

Thủ tướng đôn đốc các bộ ngành thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ và Thủ tướng đã giao

Thủ tướng yêu cầu xử lý vướng mắc về việc quy định các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện xếp hạng vẫn phải xin Giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ.
Thủ tướng yêu cầu xử lý vướng mắc về việc quy định các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện xếp hạng vẫn phải xin Giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản đôn đốc các bộ ngành thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ và Thủ tướng đã giao.

Xử lý loạt vướng mắc

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện, trình các Đề án đang nợ quá hạn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất xử lý những vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ, trong đó có vướng mắc về việc quy định các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện xếp hạng vẫn phải xin giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ; xử lý vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, trong đó có bất cập về việc quy định doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm (dạng bao gói sẵn) phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và giấy xác nhận đủ sức khỏe.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 77/2016/NĐ-CP, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan cắt giảm các thủ tục hành chính, các giấy phép không cần thiết liên quan đến các bất cập nêu trên để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và gia nhập thị trường.

Đồng thời, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương cần rà soát tổng thể các nguyên liệu, vật liệu cung cấp cho sản xuất hoàn chỉnh để bổ sung một số nguyên vật liệu da giày và dệt may vào danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và da giày.

Cấm bán nước ngọt có ga tại các trường tiểu học

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 153/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc và đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nội dung Chỉ thị số 46/CT-TTg về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới theo hướng không quảng cáo và kinh doanh nước ngọt có ga tại các trường tiểu học. Với các cấp học còn lại, tập trung tuyên truyền, giáo dục về thành phần dinh dưỡng trong sản phẩm, đặc biệt là tỷ lệ calories để định hướng tiêu dùng.

Các Bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xử lý các vướng mắc, bất cập trên trong tháng 5/2019, bảo đảm việc cải cách hành chính thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.