10:09 22/10/2012

Thủ tướng nhận lỗi về khuyết điểm của Chính phủ

Nguyên Thảo

Thủ tướng nhận lỗi về khuyết điểm, yếu kém của Chính phủ trước Quốc hội và toàn Đảng, toàn dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 4, sáng 22/10.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 4, sáng 22/10.<br>
Trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 4 sáng nay (22/12), Thủ tướng Chính phủ đã nhận lỗi về khuyết điểm, yếu kém của Chính phủ.

Ông cho biết, Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đã thành khẩn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và chân thành cầu thị rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc nhất trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao và trong cả quá trình hoạt động cách mạng của mình.

“Với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; một số tập đoàn, tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinalines, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, cá nhân ông và từng thành viên Chính phủ sẽ “nghiêm túc nghiêm khắc với chính mình, đoàn kết nhất trí hết lòng hết sức làm việc, đề cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để khắc phục những yếu kém khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, hành động quyết liệt, tất cả vì  tổ quốc vì nhân dân, vì Đảng vì chế độ, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.

Về kinh tế xã hội, Chính phủ khẳng định đã điều hành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô chuyển biến theo hướng ổn định hơn, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, khó khăn của nền kinh tế còn lớn, hạn chế yếu kém còn nhiều.

Với năm 2013, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét xác định mục tiêu tổng quát: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo ổn định chính trị xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu được xác định cho năm sau là GDP tăng khoảng 5,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%, bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP, tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 8%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP.