14:39 29/07/2019

Thủ tướng tái bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bảo Quyên

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Tư pháp bao gồm Bộ trưởng Lê Thành Long cùng 3 Thứ trưởng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc (trái) và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc (trái) và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Với quyết định trên của Thủ tướng, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Tư pháp gồm có Bộ trưởng Lê Thành Long cùng 3 Thứ trưởng: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Khánh Ngọc và bà Đặng Hoàng Oanh.

Ngoài ra, tại Quyết định 930/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/7/2019.