10:30 02/08/2016

Thủ tướng: Xắn tay sửa luật, kịp trình Quốc hội cuối năm

Bảo Quyên

Chủ tịch VCCI nói cộng đồng doanh nghiệp hết sức ủng hộ tinh thần quyết liệt của Chính phủ

Dự kiến sẽ bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuẩn hóa tên gọi 25 ngành nghề, bổ sung 14 ngành nghề. <br>
Dự kiến sẽ bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuẩn hóa tên gọi 25 ngành nghề, bổ sung 14 ngành nghề. <br>
“Sửa luật thì không nhất thiết phải cầu toàn, miễn sao vừa đảm bảo được quản lý Nhà nước, vừa tháo dỡ được các rào cản của sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động... Các bộ ngành được giao phải xắn tay vào hoàn thiện, để kịp trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm”,

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thảo luận của Chính phủ ngày 1/8 về dự án luật sửa đổi một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quảng cáo, Luật Nhà ở…

Bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, cần thiết phải ban hành luật này. Bởi, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các luật khác có liên quan điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập hoặc có một số quy định chưa thống nhất.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng là chuỗi thủ tục tồn tại nhiều khó khăn nhất cho doanh nghiệp và là một trong những “nút thắt” phải tháo gỡ nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

Về chính sách sửa đổi cụ thể, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết trước hết dự án luật sẽ tiếp tục cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục của Luật Đầu tư và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý.

Theo đó, dự kiến sẽ bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuẩn hóa tên gọi 25 ngành nghề, bổ sung 14 ngành nghề. Như vậy, Luật Đầu tư sẽ còn 214 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm 53 ngành nghề so với luật hiện hành.

Đồng thời, sửa đổi một số khái niệm để làm cơ sở phân định điều kiện kinh doanh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, như sửa đổi khái niệm “đầu tư”, bổ sung khái niệm “điều kiện kinh doanh” và “điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” để làm rõ hơn nội hàm của các khái niệm này. Thời gian qua, việc phân định chưa rõ về điều kiện kinh doanh và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã gây nhiều vướng mắc.

Nội dung quan trọng tiếp theo trong dự án luật là hoàn thiện chính sách bảo hộ và khuyến khích đầu tư; khắc phục những vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, dự kiến sẽ sửa đổi 4 luật, trong đó đáng chú ý là sửa Luật Đầu tư theo hướng bổ sung cam kết của nhà nước trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật để phù hợp với quy định về bảo hộ quyền sở hữu tại khoản 2 điều 32 Hiến pháp năm 2013 và nguyên tắc không hồi tố những quy định của pháp luật gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Đồng thời sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật Đầu tư về đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư, sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng bổ sung việc sử dụng các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang làm đất ở thay vì chỉ sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở như hiện nay để thống nhất với Luật Đất đai…

Nhóm chính sách lớn thứ ba là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm đảm bảo tính liên thông, đồng bộ giữa thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan khác...

Tới đây, Bộ Tư pháp sẽ trình sửa đổi các quy định của 7 luật, như sửa đổi điều 15 Luật Phòng cháy, chữa cháy để giảm thủ tục hành chính theo hướng lồng ghép hàng loạt thủ tục; bãi bỏ điều 31 Luật Quảng cáo để tránh trùng lặp với Luật Xây dựng…

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ sửa đổi các quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Luật Đầu tư, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư, cụ thể hóa, minh bạch trong quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phổ biến “một luật sửa nhiều luật”

Cho ý kiến về dự án luật, hầu hết các thành viên Chính phủ và đại biểu tại cuộc họp đều cho rằng việc xây dựng, ban hành luật nói trên là rất cần thiết.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng chỉ nên giới hạn việc rà soát, sửa đổi, bổ sung trong phạm vi các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư, kinh doanh như đề xuất của Bộ Tư pháp, cũng có một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi rà soát để sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành khác như về viễn thông, chứng khoán…

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc nói cộng đồng doanh nghiệp hết sức ủng hộ tinh thần quyết liệt của Chính phủ trong việc sửa đổi cùng lúc nhiều luật để tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

Ông đề nghị, mỗi năm Chính phủ đề xuất Quốc hội một luật sửa đổi nhiều luật để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Kết luận về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dự án luật thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ là kiên quyết loại bỏ các rào cản trong quy định của pháp luật, tạo động lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.