10:25 25/07/2010

Thủ tướng yêu cầu bãi nhiệm chức vụ ông Nguyễn Trường Tô

Nguyễn Vũ

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Tô

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Ngày 25/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã ký văn bản số 5135/VPCP - TCCV gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Ngày 5/7, tại thông báo về kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương,  những vi phạm của ông Tô đã được Ủy ban kết luận là "sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội...".

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.