21:54 29/09/2011

Thủ tướng yêu cầu công khai chi phí và lỗ, lãi xăng dầu

Ngô Trang

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến kết luận về tình hình thực hiện Nghị định số 84/CP về kinh doanh xăng dầu

Người tiêu dùng có quyền được biết giá vốn và lỗ, lãi của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu - Ảnh: Reuter.
Người tiêu dùng có quyền được biết giá vốn và lỗ, lãi của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu - Ảnh: Reuter.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến kết luận về tình hình thực hiện Nghị định số 84/CP về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, sau khi chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải điều hành kinh doanh và thực hiện giá xăng dầu nhất quán, từng bước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng quy định tại nghị định nói trên.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới phải tiếp tục thực hiện nghiêm, theo đúng các quy định tại Nghị định 84, các yếu tố hình thành giá, chi phí và kết quả kinh doanh phải được công bố, công khai rõ ràng.

Các bộ Tài chính, Công Thương phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh giá của các doanh nghiệp, công bố công khai phương án giá được áp dụng theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại theo đúng quy định tại Nghị định số 84 của Chính phủ.

Đồng thời, các cơ quan có liên quan thường xuyên phối hợp trong điều hành và kiểm soát giá xăng dầu theo quy định hiện hành; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng xử lý kịp thời, không để thị trường biến động xấu và quyền lợi tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Vừa qua, sau khi Bộ Tài chính tổ chức hội thảo về cơ chế điều hành giá xăng dầu (ngày 20/9), nhiều vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý cũng như tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Đặc biệt, trong khi lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, kinh doanh xăng dầu hiện đang có lãi, thì đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp xăng dầu lại cho rằng họ đang lỗ. Cũng chính vì những thông tin và quan điểm trái chiều nêu trên, hiện dư luận và người tiêu dùng cho rằng, hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn còn thiếu công khai, minh bạch, đặc biệt là câu chuyện lỗ lãi và giá vốn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.