06:56 16/07/2014

Thủ tướng yêu cầu công khai giá cơ sở và lợi nhuận xăng dầu

Nguyên Anh

Người dứng đầu Chính phủ muốn dư luận và nhân dân nắm rõ được các khâu trong quản lý kinh doanh xăng dầu cũng như lỗ lãi của doanh nghiệp

 Thủ tướng yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và điều chỉnh tăng giá bán lẻ 
trong nước hợp lý, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh được xu 
hướng giá thế giới.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước hợp lý, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh được xu hướng giá thế giới.
Hai Bộ Tài chính và Công Thương phải công khai minh bạch về các cơ sở hình thành giá bản lẻ xăng dầu, về việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức lợi nhuận của các doanh nghiệp để dư luận và nhân dân nắm rõ.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo hai bộ nói trên chiều 15/7, về công tác điều hành giá xăng dầu.
 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm, giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, có tăng, có giảm nhưng chủ yếu dao động ở mức cao.

Trước diễn biến này, Bộ Tài chính, Công Thương đã phối hợp điều hành giá theo cơ chế thị trường, đồng thời sử dụng các công cụ tài chính nhằm hạn chế mức tăng giá.

Từ đầu năm đến nay, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới tại các kỳ tính giá quy định tại Nghị định 84, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã thống nhất cho phép các doanh nghiệp đầu mối 10 đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm điều chỉnh giá bán lẻ, dưới 500 đồng/lít/kg. Giá xăng sau đợt điều chỉnh ngày 7/7/2014 hiện là 25.640 đồng/lít (cao nhất trong lịch sử), trong đó Quỹ bình ổn sử dụng 500 đồng/lít. Mức giá bán lẻ xăng hiện nay đã bao gồm 32,1% thuế và phí, tương đương 8.300 đồng/lít.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc điều hành giá xăng dầu như vừa qua đã thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 84 đồng thời các chi phí hình thành giá thành, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức lợi nhuận tối thiểu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được công khai, minh bạch.

Trước việc giá xăng dầu thế giới đang đứng ở mức cao và dự báo tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thế giới, đồng thời có phương án trong trường hợp giá thế giới tăng cao đột biến.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng nguyên tắc điều hành giá xăng dầu quy định tại Nghị định 84, thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước hợp lý, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh được xu hướng giá thế giới.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương giải thích rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến, tình hình giá xăng dầu thế giới; phương án điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc của Nghị định 84; công khai minh bạch về các cơ sở hình thành giá bản lẻ xăng dầu; về việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức lợi nhuận của các doanh nghiệp để dư luận và nhân dân nắm rõ và chia sẻ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84 để Thủ tướng ký ban hành nhằm đưa công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng cơ chế thị trường, căn cơ, bài bản và công khai, minh bạch.