12:52 01/03/2013

Thủ tướng yêu cầu điều hành tỷ giá ổn định, linh hoạt

P.V

Ngày 28/2, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2013 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu
 hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu thông qua quỹ trích lập dự phòng rủi 
ro, cơ cấu lại nợ…; theo dõi sát, điều hành và kiểm soát chặt chẽ tỷ 
giá; hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh 
doanh… <i>Nguồn: VTV.</i><br>
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu thông qua quỹ trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ…; theo dõi sát, điều hành và kiểm soát chặt chẽ tỷ giá; hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh… <i>Nguồn: VTV.</i><br>