07:56 08/02/2017

Thủ tướng yêu cầu EVN minh bạch giá điện

Nguyên Hà

Thủ tướng yêu cầu EVN phải xây dựng văn hóa ngành điện vì dân, phục vụ nhân dân

 Thủ tướng yêu cầu EVN cần tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện
 với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế - xã 
hội và điện sinh hoạt.
Thủ tướng yêu cầu EVN cần tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế - xã hội và điện sinh hoạt.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với một số vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trong năm 2017.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu EVN cần tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế - xã hội và điện sinh hoạt. EVN tiếp tục là tập đoàn nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện.

EVN phải thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đổi mới, sắp xếp khối phát điện, phân phối và bán lẻ điện, vận hành hệ thống điện và thị trường điện đảm bảo đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt động hiệu quả theo kế hoạch, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Trong chỉ đạo của mình, Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ nắm giữ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (6 nhà máy hiện tại) và các nhà máy điện liên quan đến phối hợp vận hành với các nhà máy điện này, lưới truyền tải và phân phối, còn lại cổ phần hóa khâu bán lẻ và dịch vụ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu EVN phải công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện; kiên quyết phòng chống tham nhũng nhất là trong thực hiện cổ phần hóa và đầu tư xây dựng; xây dựng văn hóa ngành điện vì dân, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, giao các chỉ tiêu cụ thể cho các tổng công ty điện lực và công ty điện lực để giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện.

EVN có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng các công trình điện, đặc biệt là đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện than; thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục triệt để nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành của một số nhà máy điện, tuyệt đối không để việc sản xuất điện ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhà máy.