06:00 24/03/2017

Thủ tướng yêu cầu kỷ luật các trường hợp bổ nhiệm người nhà

Song Hà

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển tuyển dụng, bổ nhiệm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của các cơ quan, địa phương.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của các cơ quan, địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương, bộ ngành.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển tuyển dụng, bổ nhiệm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2017.

Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét có hình thức kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện trước ngày 30/4/2017.

Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của các cơ quan, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ; kịp thời chấn chỉnh tiêu cực, vi phạm trong công tác quản lý cán bộ; rà soát các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và đề xuất phương án hoàn thiện, khắc phục bất cập trong công tác quản lý cán bộ, công chức thời gian qua, lưu ý những vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của người có chức vụ, quyền hạn.

Trước đó, báo chí phản ánh tại một số bộ ngành và địa phương như Hà Giang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu… có tình trạng các sở ngành bổ nhiệm cán bộ có quan hệ họ người nhà, họ hàng với lãnh đạo các địa phương.

Ngay sau đó, trong các cuộc làm việc với các tỉnh, thành phố và các bộ ngành, Thủ tướng đã yêu cầu phải chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng bổ nhiệm cán bộ trái quy định. Thủ tướng khẳng định, trong công tác cán bộ phải “tìm người tài chứ không tìm người nhà”.