07:27 31/07/2015

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát các dự án giao thông BOT

Bảo Quyên

Báo chí và dư luận gần đây phản ánh nhiều đến những tồn tại và tiềm ẩn rủi ro trong việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ.
Trước phản ánh của dư luận về sự mập mờ, thiếu minh bạch của các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, trong thời gian qua, dư luận trên các phương tiện thông tin và ý kiến của nhiều cử tri liên quan đến vai trò quản lý của Nhà nước đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) như: thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, quản lý chất lượng công trình, giá thành, hiệu quả đầu tư...

Bên cạnh đó, việc bố trí các trạm thu phí hoàn vốn cho một số dự án còn chưa theo quy hoạch, quy định.

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương liên quan đẩy mạnh công tác quản lý đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 15/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ động rà soát các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT thuộc phạm vi quản lý của mình, bảo đảm tăng cường vai trò quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn bộ các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đã, đang và sẽ triển khai theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó chú ý các nội dung về thủ tục đầu tư, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, giá thành, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư...; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ.

Thủ tướng lưu ý, trong thời gian quy hoạch chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc bố trí mới các trạm thu phí không bảo đảm khoảng cách tối thiểu 70km giữa 2 trạm trên cùng một tuyến đường, trừ các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng trước khi thực hiện.