11:04 18/09/2007

Thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử

Hoàng Lộc

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay là ưu tiên số một của Bộ Thông tin và Truyền thông

Việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước sẽ tạo sức đẩy và sức hút cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin.
Việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước sẽ tạo sức đẩy và sức hút cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin.
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay là ưu tiên số một của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp tại Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin, tổ chức tại Ninh Thuận cuối tuần qua.

Theo Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, hiện vẫn còn có tới 6 khuyết điểm lớn là ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm và lúng túng, đầu tư thiếu trọng tâm, thiếu cơ quan đầu não, chỉ đạo mạnh mẽ, quản lý nhà nước về công nghệ thông tin còn bất cập, chưa quyết liệt trong phấn đấu ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại hội thảo, ông Hoàng Quốc Lập, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: các rào cản ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến thủ tục pháp lý từ nay đến cuối năm sẽ được gỡ bỏ.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng nghị định về quy chế quản lý đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước, dự kiến tháng 11 sẽ trình Chính phủ ban hành.

Cũng liên quan đến đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính cũng đang soạn thảo thông tư hướng dẫn về chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước cho ứng dụng công nghệ thông tin. Dự kiến, Thông tư này sẽ được ban hành vào quý 4 năm nay để kịp hướng dẫn cho năm 2008.