14:12 12/05/2021

Thực hiện lương thí điểm, thu nhập của lãnh đạo VNPT vọt lên 117 triệu/tháng

Nam Anh -

Tổng quỹ tiền lương, thưởng của người quản lý của VNPT năm 2020 là 15,001 tỷ đồng, tính trung bình mỗi lãnh đạo VNPT có thu nhập 117,66 triệu đồng/người/tháng...

Số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 người và thu nhập bình quân của người lao động trong năm này là 24,95 triệu đồng/người/tháng.
Số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 người và thu nhập bình quân của người lao động trong năm này là 24,95 triệu đồng/người/tháng.

Với mức thu nhập bình quân 117,66 triệu đồng/người/tháng, quỹ tiền lương, thưởng của khối quản lý (10,6 người) của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) năm 2020 lên tới 15 tỷ đồng.

Theo báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2020 của VNPT vừa được tập đoàn này công bố, mức tiền lương bình quân của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước này (gồm thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng) là 86,44 triệu đồng (lương kế hoạch), tuy nhiên, mức lương ước thực hiện tăng khá mạnh lên 100,58 triệu đồng/người/tháng. Với mức lương bình quân thực hiện này, quỹ lương của VNPT đối với khối quản lý là gần 12,86 tỷ đồng. 

Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2020 của Tập đoàn VNPT.
Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2020 của Tập đoàn VNPT.

Ngoài ra, khối quản lý VNPT còn có quỹ tiền thưởng là 2,143 tỷ đồng. Theo đó, tổng quỹ tiền lương, thưởng của người quản lý của VNPT năm 2020 là 15,001 tỷ đồng. Quỹ lương, thưởng thực hiện này cao hơn so với kế hoạch đặt ra là 12,858 tỷ đồng. Và tính trung bình mỗi lãnh đạo VNPT có thu nhập 117,66 triệu đồng/người/tháng trong năm 2020.

Cũng trong báo cáo trên, Tập đoàn VNPT còn thông tin về tiền lương bình quân của người lao động của VNPT nói chung. Số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 (thực hiện), còn kế hoạch là 22.700 người. Với số lao động trên, quỹ tiền lương của VNPT năm 2020 là 6.838 tỷ đồng, cao hơn chút ít so với kế hoạch (6.800 tỷ đồng).

Như vậy, thu nhập bình quân của người lao động của VNPT năm 2020 là 24,95 triệu đồng/người/tháng. 

VNPT cho biết, năm 2020, quỹ tiền lương, thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp tại tập đoàn được thực hiện theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Có thể thấy, với việc thực hiện mức lương thí điểm trên, thu nhập của lãnh đạo VNPT năm 2020 cao hơn khá nhiều so với mức thu nhập bình quân 87,97 triệu đồng/người/tháng của năm 2018. Còn năm 2017, mức thu nhập bình quân của người quản lý của VNPT là 72,7 triệu đồng/người/tháng. 

Riêng năm 2019, báo cáo tiền lương, thưởng không tìm thấy trong công bố thông tin của VNPT.