08:16 02/11/2019

Điều hành Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT được giao cho "người mới"

Thủy Diệu

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT được giao phụ trách Hội đồng thành viên, thay cho ông Trần Mạnh Hùng nghỉ hưu theo chế độ

Lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.
Lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Ngày 1/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương đã công bố các quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Theo đó, ông Phạm Đức Long, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được giao phụ trách Hội đồng thành viên, phụ trách Đảng bộ Tập đoàn VNPT, thay cho Chủ tịch Trần Mạnh Hùng nghỉ hưu theo chế độ nhà nước.

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970 và trở thành cán bộ của VNPT từ năm 1992. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bưu điện Tp.HCM trước đây và nay là VNPT Tp.HCM, như Trưởng phòng Viễn thông, Phó giám đốc Viễn thông Tp.HCM và Giám đốc Viễn thông Tp.HCM.

Từ tháng 12/2013, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Thành viên, Phó tổng giám đốc VNPT. Đến tháng 4/2015, ông Long được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay cho ông Trần Mạnh Hùng, do trước đó, tháng 3/2015, ông Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, tập đoàn này đặt mục tiêu đạt 166.320 tỷ đồng tổng doanh thu toàn tập đoàn, doanh thu hợp nhất là 56.784 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7.090 tỷ đồng, nộp ngân sách 4.926 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư trong năm này là 12.200 tỷ đồng.