11:25 06/08/2011

Thuế đầu tư chứng khoán: Chỉ giảm, không miễn?

Nguyễn Vũ

Có đến 57,04% ý kiến đại biểu cho rằng, việc miễn toàn bộ như đề nghị của Chính phủ là chưa hợp lý

Chủ trương miễn giảm thuế đã được thảo luận tại hội trường sáng 5/8.
Chủ trương miễn giảm thuế đã được thảo luận tại hội trường sáng 5/8.
Chiều nay (6/8) tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 sẽ thông qua dự thảo nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Đây là nội dung đã được mổ xẻ qua nhiều diễn đàn trước và trong kỳ họp này, song vẫn chưa đạt được sự thống nhất cao, trong một số nội dung cụ thể. Trong đó, có việc miễn giảm thuế liên quan đến đầu tư chứng khoán.

Theo đề nghị của Chính phủ, sẽ miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng).

Tại phiên thảo luận sáng 5/8, bên cạnh các ý kiến đồng tình là quan điểm “không cần thiết” được bày tỏ mạnh mẽ trước đề nghị này.

Báo cáo ý kiến tiếp thu, giải trình được gửi đến đại biểu Quốc hội sáng nay cho thấy có đến 57,04% ý kiến đại biểu cho rằng, việc miễn toàn bộ như đề nghị của Chính phủ là chưa hợp lý.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, không miễn toàn bộ mà chỉ xem xét giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Một trong các lý do được đưa ra là để thị trường chứng khoán phục hồi thì giảm thuế không phải là giải pháp hữu hiệu mà vấn đề cốt lõi là phải thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Từ đó tạo ra hàng hóa (cổ phiếu) có giá trị đích thực cho thị trường chứng khoán, tạo sự ổn định, bền vững cho các chỉ số kinh tế vĩ mô, giữ tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư.

Cũng liên quan đến thị trường chứng khoán, đề nghị miễn thuế đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần nhằm khuyến khích đầu tư vốn trực tiếp vào kinh doanh được đa số đại biểu tán thành.