11:48 24/02/2009

Tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ bị phạt

H.Xuân

Ủy ban Chứng khoán vừa có công văn nhắc nhở và chấn chỉnh công tác kế toán và thông tin nội bộ của các công ty niêm yết

Theo nhận xét của Ủy ban Chứng khoán, hiện có nhiều công ty niêm yết đã xin chậm nộp và không thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính quý 4/2008 đúng hạn.
Theo nhận xét của Ủy ban Chứng khoán, hiện có nhiều công ty niêm yết đã xin chậm nộp và không thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính quý 4/2008 đúng hạn.
Ủy ban Chứng khoán vừa có công văn nhắc nhở và chấn chỉnh công tác kế toán và thông tin nội bộ của các công ty niêm yết.

Theo nhận xét của Ủy ban, hiện có nhiều công ty niêm yết đã xin chậm nộp và không thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính quý 4/2008 đúng hạn.

Đối với các công ty niêm yết thường xuyên chậm nộp báo cáo tài chính, Ủy ban đề nghị sở và trung tâm giao dịch tiến hành rà soát và có công văn nhắc nhở các công ty này phải có kế hoạch chấn chỉnh công tác kế toán và thông tin nội bộ để khắc phục sự chậm trễ trong công tác công bố thông tin.

Trong trường hợp các công ty vẫn tiếp tục vi phạm trong các quý sắp tới, đề nghị sở và trung tâm giao dịch chuyển hồ sơ tới thanh tra Ủy ban Chứng khoán xử lý theo quy định.

Đối với các công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bất thường trong báo cáo tài chính quý 4/2008, sở và trung tâm giao dịch phải có công văn yêu cầu các công ty giải trình rõ nguyên nhân và đánh giá cụ thể ảnh hưởng của các nhân tố gây sụt giảm lợi nhuận cũng như giải pháp sắp tới, báo cáo Ủy ban Chứng khoán ngay sau khi có kết quả giải trình.

Hiện tại, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết đã nhận được  báo cáo tài chính quý 4/2008 của 161 công ty niêm yết tại đây và 11 công ty xin gia hạn, sàn Hà Nội cũng đã nhận được báo cáo tài chính quý của 3/4 số công ty niêm yết tại đây.