16:20 14/12/2009

Tiếp tục cho ý kiến sửa Luật Ngân hàng

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 26, từ 15 đến 19/12

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TTXVN.
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TTXVN.
Ngày mai (15/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu phiên họp thứ 26.

Trong thời gian 5 ngày, dự kiến tại phiên họp này, bên cạnh đánh giá kết quả của kỳ họp Quốc hội thứ sáu vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự án Luật Thuế nhà, đất...

Đây là những dự án đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ sáu, song còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo đó, những điểm chưa nhận được sự đồng thuận cao của nhiều đại biểu tại dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) liên quan đến việc bỏ lãi suất cơ bản và trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia...

Với dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, những ý kiến còn khác nhau xoay quanh việc nâng tỷ lệ sở hữu của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tại các tổ chức tín dụng, cũng như việc nới quy định đầu tư của chính các ngân hàng thương mại...Về dự án Luật Thuế nhà đất, nhiều ý kiến cho rằng tính khả thi của luật chưa cao và chưa nên đưa nhà ở vào diện đối tượng phải chịu thuế.

Bên cạnh các dự luật trên, dự án Luật Nuôi con nuôi và dự án Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp này.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2005/QH11 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cho ý kiến về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; tình hình quản lý, sử dụng ngân sách phục vụ các hoạt động của Quốc hội năm 2009...

Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2010 của các cơ quan của Quốc hội cùng Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ được thông qua tại phiên họp.