14:29 27/12/2011

Tiếp tục giữ giá xăng dầu, giảm mức trích quỹ bình ổn

Y Nhung

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ giá bán lẻ hiện hành và giảm mức mức sử dụng quỹ bình ổn giá

Hiện xăng A92 vẫn được bán với giá 20.800 đồng/lít.
Hiện xăng A92 vẫn được bán với giá 20.800 đồng/lít.
Bộ Tài chính vừa có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu giữ nguyên giá bán lẻ hiện hành và giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá.

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã ra thông báo số 411/TB-BTC yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán lẻ các chủng loại xăng dầu như quy định hiện hành và mức trích quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng diesel, dầu hỏa, mazut là 300 đồng/lít (kg).

Như vậy, giá bán lẻ xăng A92 sẽ vẫn được giữ ở mức 20.800 đồng/lít, xăng A95 là 21.300 đồng/lít; dầu diesel 0,05S có giá là 20.400 đồng/lít.

Riêng đối với mặt hàng xăng, giảm mức trích quỹ bình ổn giá từ 550 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít. Việc điều hành thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng Bộ Tài chính sẽ có thông tư riêng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn yêu cầu giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu diesel từ 1.000 đồng/lít xuống còn 690 đồng/lít, tức giảm 310 đồng/lít; dầu hỏa giảm 460 đồng/lít, từ 900 đồng/lít xuống còn 440 đồng/lít; dầu mazut giảm 210 đồng/kg, từ 950 đồng/kg xuống còn 740 đồng/kg.

Thông báo này có hiệu lực từ 15h ngày 26/12.