20:38 09/01/2017

Tiếp tục rút phép một công ty bán hàng đa cấp

Bạch Dương

Công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam vừa bị rút phép và đề nghị rút tiền ký quỹ bán hàng đa cấp

Ảnh minh họa.<br>
Ảnh minh họa.<br>
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam.

Công ty có trụ sở chính tại quận 3 Tp.HCM, nhưng có nhiều chi nhánh hoạt động tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Người đại diện pháp luật là bà Tân Diệp Ái. Doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 35 ngày 26/3/2015.

Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp tới rút tiển ký quỹ bán hàng đa cấp đã cược. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam có quyền thông báo lên Cục việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ.

Cục Quản lý Cạnh tranh ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ với khách hàng.