22:51 18/05/2017

Tiếp tục xử phạt nhiều công ty đa cấp

Bạch Dương

Hai công ty đa cấp bị Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt tổng cộng 380 triệu đồng.

Cục quản lý cạnh tranh liên tục tăng cường quản lý hoạt động các công ty đa cấp - Ảnh minh họa.<br>
Cục quản lý cạnh tranh liên tục tăng cường quản lý hoạt động các công ty đa cấp - Ảnh minh họa.<br>
Căn cứ vào dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra và xử phạt 2 doanh nghiệp này.

Cụ thể, xử phạt Công ty cổ phần Queenet Quốc tế số tiền là 240 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Công ty này cũng Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

Đặc biệt, Queenet cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Với Công ty TNHH World Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh quyết định xử phạt 80 triệu đồng vì cũng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật và không đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam có 30 ngày để khiếu nại.

Quá thời hạn này, nếu công ty không khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.