16:21 11/09/2019

Tiki đã tiêu sạch hơn 500 tỷ tiền đầu tư của VNG

Kim Phong

VNG đang nắm giữ 24,6% quyền sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng của Tiki

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính bán niên 2019 của VNG cho biết, khoản đầu tư của VNG vào công ty liên kết là Tiki đã hết do khoản lỗ từ công ty thương mại điện tử này. 

Cụ thể, hiện VNG ngoài 14 công ty con trực tiếp và gián tiếp còn đầu tư dài hạn vào 3 công ty liên kết bao gồm ABA, Thanh Sơn và Tiki.

Tính đến ngày 30/6/2019, VNG có 24,3 tỷ đồng tiền đầu tư vào các công ty liên kết, giảm 53,2% so với hồi đầu năm nay. Trong đó, cả ABA và Tiki đều đã tiêu hết khoản tiền đầu tư của VNG.

Cụ thể, vào ngày 30/6/2019, giá trị đầu tư còn lại ở ABA và Tiki đều về 0 do khoản lỗ lần lượt 14,6 tỷ đồng và 506,3 tỷ đồng, ngang giá trị đầu tư của VNG vào 2 công ty này. Hiện chỉ có khoản đầu tư vào Thanh Sơn - công ty kinh doanh thẻ trò chơi và thẻ điện thoại trả trước - là mang lại lợi nhuận cho VNG.

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, VNG đang nắm giữ 24,6% quyền sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng của Tiki. Hồi cuối năm 2018, VNG nắm giữ tỷ lệ 28,88%.

Trước đó, Tiki đã liên tục báo lỗ. Đầu năm 2018, tổng lỗ của Tiki là 219 tỷ đồng, tuy nhiên VNG vẫn tiếp tục rót thêm 121,8 tỷ đồng cho công ty thương mại điện tử này, nâng tổng số vốn đầu tư lên 506,2 tỷ đồng.

Với tổng tài sản 5.764 tỷ đồng, VNG đang dùng hơn 2.354 tỷ đồng cho đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng mạnh 41% so với hồi đầu năm. Toàn bộ số tiền này dùng để gửi ngân hàng, lãi suất từ 5,5% đến 8,3%/năm.