14:05 01/06/2011

TNG ước thiệt hại 74 tỷ đồng từ vụ hỏa hoạn nhà máy

Hà Anh

TNG thông báo vụ hỏa hoạn tại nhà máy TNG Sông Công – khu B – Khu công nghiệp Sông Công (Thái Nguyên)

TNG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế  năm 2011 đạt 50,810 tỷ đồng.
TNG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 50,810 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG (mã TNG-HNX) thông báo vụ hỏa hoạn tại Nhà máy TNG Sông Công - khu B - Khu Công nghiệp Sông Công (Thái Nguyên) ngày 27/5.

Theo đó, TNG cho biết thiệt hại tài sản do hỏa hoạn gây ra ước tính khoảng 74 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại hàng hóa ước tính ban đầu khoảng 2 triệu USD, tương đương 40 tỷ đồng; thiệt hại nhà xưởng 3.700 m2, giá trị khoảng 11 tỷ đồng; thiệt hại máy móc thiết bị khoảng 6 tỷ đồng; chi phí cải tạo sửa chữa 7,5 tỷ đồng; chi phí phát sinh, bồi thường khách hàng dự kiến 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân hỏa hoạn hiện chưa được xác định và Công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ cháy.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Văn Thời cho biết, vụ hỏa hoạn vừa qua không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu năm 2011, do nhà máy TNG Phú Bình đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến sẽ làm tăng công suất của cả công ty lên 30%.

Việc chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông được vẫn giữ nguyên theo như nghị quyết đại hội cổ đông ngày 15/5/2011 là 20%. Và thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty cũng không thay đổi, Công ty vẫn sẽ đảm bảo ổn định việc làm cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2011, doanh thu bán hàng của TNG đạt 210,589 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 46,58 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,2 tỷ đồng, EPS đạt 869 đồng.

Năm 2011, TNG thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.186 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế  đạt 50,810 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2011 là 20% vốn điều lệ.