22:00 25/09/2018

Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tam nông

Song Hà

Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ đồng chủ trì hội nghị về tam nông

Ngày 27/11/2018 sẽ khai mạc triển lãm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Ngày 27/11/2018 sẽ khai mạc triển lãm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm Quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ diễn ra từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ đồng chủ trì hội nghị.

Để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc được phân công trong kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và triển lãm.

Các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch và báo cáo nội dung chuẩn bị về cơ quan thường trực - Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 25/10 tới.

Theo kế hoạch và nội dung chương trình dự kiến ngày 26/11/2018 sẽ tổ chức các Hội thảo chuyên đề: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày 27/11/2018 sẽ khai mạc triển lãm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.