21:21 05/01/2022

Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022

Đào Vũ -

Dự kiến cho năm 2022, có tới 95% tổ chức tín dụng được hỏi kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị mình tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và chỉ 2% lo ngại lợi nhuận giảm...

Báo cáo một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng quý 1/2022 vừa được Vụ Dự báo, Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Theo đó, dự kiến cho năm 2022, có tới 95% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và chỉ 2% lo ngại lợi nhuận giảm.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong quý 1/2022, có 49,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý 4/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”. Đồng thời, có 42,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và 7,9% lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Dự báo về một số chỉ tiêu cụ thể, sang đến quý 1/2022 và cả năm 2022, có 64-79% tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng sẽ tăng, trong đó, nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Thêm vào đó, sau khi đã giảm mạnh giá bình quân sản phẩm, dịch vụ trong quý 3/2021, các tổ chức tín dụng nhận định tiếp tục giảm giá bình quân sản phẩm, dịch vụ nhưng đã và sẽ thu hẹp xu hướng giảm trong quý 1/2022.

Thanh khoản hệ thống được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt, cải thiện nhiều hơn trong quý 1/2022 so với quý 4/2021. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng tỏ ra thận trọng khi dự kiến thanh khoản của cả năm 2022 tiếp tục “cải thiện”, với đánh giá mức độ “cải thiện” thấp hơn năm 2021.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 2,6% trong quý 1/2022 và tăng 12,1% trong năm 2022. Có 95% tổ chức tín dụng dự báo tổng huy động vốn tăng trưởng dương trong năm 2022; có 3% dự báo duy trì ổn định và 2% dự báo huy động vốn tăng trưởng âm trong năm 2022.

Đáng chú ý, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 5,3% trong quý 1/2022 và tăng 14,1% trong năm 2022, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức dự báo 14,3% tại kỳ điều tra trước.

Ngoài ra, chỉ tiêu về lãi suất huy động, lãi suất cho vay, mặt bằng rủi ro, tỷ lệ nợ xấu, tình hình lao động đều được các tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ.

Nhìn chung, hầu hết các tổ chức tín dụng đánh giá cả nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn.

Tổng thể cả năm 2021 so với năm 2020, các tổ chức tín dụng nhận định “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước” vẫn là nhân tố quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh (60,4% tổ chức tín dụng lựa chọn).

Trong khi, “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” cùng với “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” là 2 nhân tố dẫn đầu về tỷ lệ tổ chức tín dụng đánh giá có tác động tiêu cực tới tình hình kinh doanh (23-30% đơn vị đánh giá).

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng hai nhân tố trên là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp cải thiện tình hình kinh doanh kể từ quý 4/2021 cho tới các quý của năm 2022. Bên cạnh đó, ”Sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng khác” được nhận định có thể là nhân tố có tác động tiêu cực tới tình hình kinh doanh trong năm 2022.