11:28 29/04/2009

Tổng kiểm tra địa phương có nhiều lao động nước ngoài làm việc

Vũ Quỳnh

Sẽ có cuộc tổng kiểm tra liên bộ về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động phổ thông nước ngoài chủ yếu làm việc tại các công trình xây dựng.
Lao động phổ thông nước ngoài chủ yếu làm việc tại các công trình xây dựng.
Ngày 28/4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có cuộc làm việc với các bộ Ngoại giao, Công an, Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề quản lý lao động nước ngoài, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, ngay sau cuộc họp dự kiến sẽ có 2 đoàn kiểm tra liên ngành của đại diện 4 bộ nói trên, sẽ tổng kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng lao động nước ngoài và công tác quản lý lao động tại một số địa phương, địa bàn có nhiều lao động nước ngoài làm việc.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng lao động nước ngoài và công tác quản lý lao động nước ngoài tại một số địa phương, địa bàn hiện có nhiều lao động nước ngoài làm việc, xử lý các vi phạm về pháp luật lao động theo đúng quy định và phải báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 31/5.