16:51 15/06/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6

Thủy Tiên

Trên HOSE, tân binh TN1 lại có tuần tăng đáng kể và tiếp tục góp mặt trong top các cổ phiếu tăng cao, tuy nhiên, mã gây chú ý lớn nhất lại là RIC khi có sức tăng tới 38,9%

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6 - Ảnh 12.